Blog

Vesti

Pratite najnovije informacije o našoj kompaniji

JP Srbijagas

Delta inženjering je potpisao ugovor za izradu projekta trase magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad (109 km). Projektantski tim radi takođe na nostrifikaciji projektne dokumentacije trase gasovoda od Bugarske do Mađarske granice (poznatog kao Turski tok, dužine 400km). Takođe

Opširnije

Alumil

Pored izrade kompletne tehničke dokumentacije za dobijanje dozvole za izgradnju, Delta inženjering je u februaru 2018. uz postojeći proizvodno-poslovni objekat počeo radove na dogradnji poslovnog objekta namenjenog za anodizaciju. Radovi su uspešno završeni decembra 2018.

Opširnije

Fabrika Messer Tehnogas u Smederevu

Delta inženjering je izradio projekat ugradnje novog kompresora za vazduh kapaciteta 105.000Nm3/h za potrebe rada postrojenja za razlaganje vazduha u fabrici Messer Tehnogas u Smederevu. Novi kompresor za vazduh je ugrađen umesto postojećeg zastarelog kompresora koji je

Opširnije

JP EPS – TE Kostolac A – pepelovod

Delta inženjering je, kao partner u okviru zajedničke ponude grupe ponuđača, sklopio ugovor o izvršenju dela radova potrebnih za izgradnju novog pepelovoda od Termoelektrane Kostolac A do deponije pepela u prostor površinskog kopa Ćirikovac.

Opširnije

NIS AD – Postrojenje za duboku preradu nafte

U postojećoj rafineriji nafte u Pančevu, investitor NIS ad nastavlja aktivnosti vezane za projekat proširenja proizvodnih kapaciteta izgradnjom novog postrojenja – Postrojenje za duboku preradu nafte – postrojenje za odloženo koksovanje. Projekat obuhvata izgradnju novog postrojenja, izmeštanje/ukidanje dela postojećih postrojenja, povezivanje na postojeću infrastrukturu I izgradnju nove prateće infrastructure i pratećih postrojenja.

Opširnije