Reference

Zaštita životne sredine

Danas se možemo pohvaliti time da vodimo veliki broj projekata
investicija od kapitalnog značaja u državi
Zaštita životne sredine

Suez Vinča

Postrojenje za tretman procednih voda deponije Vinča

Delta inženjering je sa firmom SUEZ iz Francuske ugovorio izradu projektne dokumentacije i izvođenje mašinskih i elektroradova na izgradnji postrojenja za tretman otpadnih procednih voda koje se formiraju na deponiji gradskog komunalnog otpada Vinča.

Cilj izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova je izgradnja postrojenja za prečišćavanje procedne vode iz tela deponije Vinča, kako bi se sprečilo oticanje zagađene vode u Dunav.  Za potrebe evakuacije voda iz tela deponije, predviđen je drenažni sistem koji sve zagađene vode odvodi do laguna koje transportuju vodu dalje na postrojenje za prečišćavanje.

Zaštita životne sredine

TENT A3-A6

Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova

Delta inženjering je završila izradu projektno tehničke dokumentacije, na osnovu čega je dobijena građevinska dozvola za početak radova prve faze na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (ODG) u najvećoj termoelektrani na prostoru Republike Srbije TE Nikola Tesla A.

Izgradnja ODG postrojenja je omogućila smanjenje emisije sumpor-dioksida (SO2) i čvrstih čestica iz TENT-a A (blokova A3-A6) i da Srbija dostigne standarde EU u domenu životne sredine.

Zaštita životne sredine

Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Konsultantske usluge i stručni nadzor tokom izvršenja projekta unapređenja daljinskog grejanja u Kragujevcu

Minstarstvo za zaštitu životne sredine je potpisalo sa konzorcijumom Delta inženjering d.o.o. (vodeći partner) i Egis d.o.o. Ugovor za konsultantske usluge i usluge stručnog nadzora na projektu unapređenja daljinskog grejanja u Kragujevcu.

Gradski sistem daljinskog grejanja grada Kragujevca ima ukupni kapacitet od 433 MW, raspoređen na šest lokacija. Najveća i najstarija kotlarnica Zastava, kapaciteta 304 MW, nalazi se u centru grada. Ukupno 241 MW od ove količine se dobijalo iz tri prevelika i veoma neefikasna kotla na ugalj, koji su instalirani sedamdesetih godina prošlog veka i koji su izazivali ozbiljno zagađenje vazduha, a preostali kapacitet od 63 MW se dobijao iz dva kotla na gas. Na osnovu Ugovora o zajmu potpisanog između EBRD (Evropska Banka za Investicije i Razvoj) i Vlade Srbije finansirala se dekarbonizacija objekata na gas u kotlarnici Zastava privrednog društva za daljinsko grejanje, čime se značajno poboljšao kvalitet vazduha u gradu. Ugovorom o zajmu je izvršeno finansiranje zamena starih kotlova na ugalj za proizvodnju toplotne energije sa kotlovima na prirodni gas kapaciteta 110 MW.

Zaštita životne sredine

HBIS Group Serbia

Studija izvodljivosti otprašivanja livne platforme visoke peći br.2

Nakon dugogodišnjih aktivnosti na rešavanju problema sekundarnih emisija na livnoj platformi visoke peći br. 2 u okviru fabrike za proizvodnju i valjanje čelika HBIS Group Serbia Iron & Steel, izrade više studija i projekata, pristupilo se izradi finalnog rešenja Sistema sekundarnog otprašivanja livne platforme visoke peći br. 2. Cilj projektnog rešenja Sistema sekundarnog otprašivanja livne platforme visoke peći 2 je stavljanje pod kontrolu sekundarnih emisija, a time i usklađenost sa evropskim i domaćim normama kada je kvalitet vazduha u radnoj i životnoj sredini u pitanju.

Zaštita životne sredine

Grundfos

Postrojenje za prečišćavanje i recirkulaciju otpadnih voda

U okviru fabrike za proizvodnju pumpi i uređaja za povišenje pritiska Grundfos Srbija doo u Inđiji, urađen je veoma značajan objekat – Postrojenje za prečišćavanje i recirkulaciju otpadnih voda.

Tehnološke otpadne vode nastaju u procesu mašinske obrade metala. Iz tog razloga je za potrebe fabrike projektovano i izvedeno postrojenje za prečišćavanje i recirkulaciju zauljenih otpadnih voda.

Pored pomenutih otpadnih voda iz proizvodnje vrši se i prečišćavanje atmosferskih voda i to izgradnjom posebnog postrojenja za njihovo prečišćavanje.

Zaštita životne sredine

Johnson Electric Niš 

Postrojenje za tretman otpadnih voda iz procesa AD Coating

Delta inženjering je za kompaniju Johnson Electric iz Niša realizovala sledeće poslove:

  • projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda sa linije za površinsku zaštitu metalnih delova AD Coating
  • radovi na rekonstrukciji objekta II faze projekta Johnson Electric Plant Development Niš, koji je obuhvatio izvođenje elektro, mašinskih i instalacija tehnologije u zgradi AD Coating, delu Epoxy i PPOV
  • puštanje postrojenja u rad, obuka zaposlenih, uputstva za rad i održavanje, tehnički prijem
Zaštita životne sredine

Henkel Kruševac

Filter za otprašivanje

Delta inženjering je radi povećanja efikasnosti sistema prečišćavanja izlaznih gasova u procesu sušenja u tornju izvršio adaptaciju kompletnog sistema prečišćavanja i prelazak na sistem suvog filtriranja izlaznog vazduha iz tornja.

Ugrađen je filter na vrhu tornja koji prečišćava sav izlazni vazduh iz tornja za sušenje poluproizvoda.

Zaštita životne sredine

US Steel

Postrojenje za sekundarno otprašivanje Konvertorskog i Mikserskog odeljenja čeličane

Za potrebe U. S. Steel Serbia u Smederevu, urađeni su glavni i izvođački projekti postrojenja za sekundarno otprašivanje Konvertorskog i Mikserskog odeljenja čeličane.

U ova dva odeljenja odvijaju se tehnološki procesi proizvodnje čelika pri kojima se emituje znatna količina prašine i produkata sagorevanja, koje je potrebno na odgovarajući način prikupiti a zatim filtriranjem izdvojiti iz vazduha.

Sistem sekundarnog otprašivanja, čije je izvođenje u toku, treba da zadrži više od 95% dimnih gasova koji se oslobađaju tokom proizvodnje, tako da smederevska čeličana postaje deo ekološki prihvatljivog procesa proizvodnje čelika.

Zaštita životne sredine

Holcim Novi Popovac

Sistem za otprašivanje i filtriranje vazduha i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

U okviru niza aktivnosti sa ciljem modernizacije i povećanja kapaciteta postrojenja za proizvodnju cementa učestvovali smo u velikom broju projekata za potrebe kompanije Holcim.

Pri tome smo bili u obavezi da nađemo rešenje problema zagađenog vazduha, u cilju zaštite životne sredine, kroz projektovanje i izvođenje sistema za otprašivanje i filtriranje vazduha pre njegovog ispuštanja u atmosferu.

Drugi važan aspekt zaštite životne sredine jeste zaštita voda. Izgrađena su dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru cementare Holcim:

  • postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa ispustom prečišćenog efluenta u potok Toplik sa kapacite tom 4l/sec
  • postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa ispustom u reku Crnicu kapaciteta 20l/sec

Na oba postrojenja prečišćavaju se zbirne otpadne vode (zagađene atmosferske i sanitarnofekalne otpadne vode).