Sistemi menadžmenta

Sertifikovan Integrisani Menadžment Sistem (IMS)

Sistemi menadžmenta

U kompaniji Delta Inženjering d.o.o. Beograd uspostavljen je i sertifikovan Integrisani Menadžment Sistem (IMS) koji se redovno održava i kontinualno unapređuje.

U okviru našeg IMS-a funkcionišu sledeći sistemi menadžmenta:

ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Primenljiv je na sva preduzeća, bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode / usluge koje organizacija pruža. Svrha Sistema menadžmenta kvalitetom ili ISO 9001:2015 su efikasnost i funkcionalnost što organizaciji omogućava dosledno obavljanje proizvodnje i pružanje usluga, u skladu sa potrebama potrošača i zakonskim zahtevima.

Broj sertifikata: SL24971Q

Broj sertifikata: SL24972E

ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.

ISO 45001:2018 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu obuhvata sledeće ključne oblasti: Identifikaciju opasnosti, procenu rizika i određivanje kontrole, pravne i druge zahteve, ciljeve i programe zaštite bezbednosti  i zdravlja na radu, resurse, uloge, odgovornost i ovlašćenje, kompetentnost, obuku i svest, komunikaciju, učešće i konsultacije, operativnu kontrolu, pripremljenost za hitne slučajeve i odziv, merenje, praćenje i poboljšanje performansi.

Broj sertifikata: SL24973S

Broj sertifikata: 17031-ISN-001

ISO/IEC 27001:2013 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

ISO / IEC 27001 Sistem menadžmenta bezbednošću informacija precizira zahteve za uspostavljanje, sprovođenje, održavanje i kontinuirano unapređivanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija u kontekstu organizacije. Standardom zahtevana procena rizika bezbednosti informacija i postupanje sa tim rizicima (takozvani „tretman“ rizika) putem kontrola bezbednosti informacija, su sigurna osnova za obezbeđivanje poverljivosti, dostupnosti i integriteta relevantnih informacija i ostvarivanje željenih bezbednosnih ciljeva.

ISO 50001:2018 – Sistem menadžmenta energijom

ISO 50001 Sistem menadžmenta energijom je međunarodni standard za poboljšanje energetskih performansi i definiše okvir za sistemski pristup menadžmentu energijom i precizira zahteve koji se primenjuju na upotrebu i potrošnju energije. Standard, između ostalog, precizira i okvire aktivnosti koje je potrebno sprovoditi i integrisati u operativne procese organizacije, dokumentaciju koju je potrebno uspostaviti i koristi u radu, metode i karakteristike potrebnog izveštavanja, pitanja projektovanja (dizajna) procesa i okvira za nabavku opreme ili eksternih procesa, kao i pitanja svesti i kompetentnosti osoblja koji doprinose energetskim performansama.

Broj sertifikata: 17031-ISN-001