Pružanje kompletnih usluga

Konsalting i upravljanje projektima

Visok nivo efikasnosti uz kontinuirano usavršavanje

Konsalting i upravljanje projektima

U našim poslovnim procesima posebnu pažnju posvećujemo ispunjavanju zahteva i očekivanja klijenata, a sve u skladu sa zahtevima projekta, domaćeg zakonodavstva i najboljom praksom.

Naš pristup projektima se zasniva na detaljnom pregledu zahteva, uslova implementacije i procene rizika sa najoptimalnijim rešenjima.

Angažovani smo na više projekata koje finansiraju strane međunarodne banke poput Export-Import Bank of China, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) i European Investment Bank (EIB). Tim za upravljanje projektima angažovan je kako na konsultantskim uslugama inženjera prema FIDIC pravilima ugovaranja tako i na poslovima stručnog nadzora u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora.

Profesionalnost

Brojni uspešno završeni projekti odražavaju naš uspeh na tržištu sa vrlo kvalitetnom konkurencijom.

Delta inženjering je redovni član i osnivač Udruženja inženjera konsultanata Srbije i član Evropske federacije inženjerskih konsultantskih udruženja.

Udruženja inženjera konsultanata Srbije je profesionalno, neprofitno udruženje sa ulogom promovisanja FIDIC pravila i standarda u Srbiji, kao i ogranak FIDIC za teritoriju Republike Srbije koji ima ulogu da širi najviše standarde u građevinarstvu.

Vođenje, upravljanje, analiza

Naša uloga:

Vođenje

Vođenje projekata u fazama pre, tokom i nakon izgradnje

Praćenje

Praćenje tenderskog procesa

Analiza

Analiza ugovora

Upravljanje

Upravljanje odštetnim zahtevima

Monitoring

Monitoring i implementacija ugovornih odredbi

Upravljanje

Upravljanje troškovima projekta

Savetovanje

Savetovanje klijenta o potencijalnim zahtevima i ugovornim pitanjima

Nadgledanje

Praćenje rizika na projektu i uticaj rizika na vreme i troškove

Izveštavanje

Periodično izveštavanje klijenta

Nadzor

Stručni nadzor prilikom izgradnje objekata

Praćenje

Praćenje probnog rada i zahtevanih parametara

Kontrolisanje

Praćenje projekta u garantnom periodu

Podrška klijentu

Naš cilj:

  • Omogućavanje klijentu da ispuni ugovorne zahteve u planiranom vremenskom roku, u okviru budžeta, kvaliteta, bezbednosti, obima i funkcije
  • Pružanje neophodne podrške klijentu kako bi se obezbedio nesmetan tok projekta
  • Pružanje neophodne podrške klijentu za pripremu odštetnih zahteva i programa radova
  • Zaštita interesa klijenta na projektu