Blog

Vesti

Pratite najnovije informacije o našoj kompaniji

Izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije za fabriku tečnih deterdženata Henkel

Kompanija Henkel Srbija je nakon preuzimanja lokacije fabrike Merima Kruševac pristupila promeni namene objekata. Tako je proizvodni pogon fabrike sapuna rekonstruisala i promenila mu namenu u fabriku za proizvodnju tečnih deterdženata.  Zbog toga je angažovan Delta inženjering za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za fabriku tečnih deterdženata sa pratećim objektima i infrastrukturom.

Opširnije

Transnafta AD Pančevo

Za realizaciju nacionalnih interesa u oblasti razvoja energetske infrastrukture i diversifikacije pravaca snabdevanja sirovom naftom Republike Srbije, a sve u cilju energetske sigurnosti, preduzeće Transnafta Pančevo je angažovalo Delta inženjering za izradu projektno-tehničke

Opširnije