Vesti

Ugovor sa EPS-om za konsultantske usluge na projektovanju i zameni sistema za transport pepela i šljake u TENT A

Delta inženjering je sa akcionarskim društvom Elektroprivreda Srbije kao naručiocem posla potpisao ugovor za konsultantske usluge na projektovanju i zameni sistema za transport pepela i šljake TENT A.

Radovi obuhvataju zamenu aktuelnog sistema za transport pepela i šljake na TENT A3-A6, koji se bazira na tehnologiji deponovanja retke hidrosmeše sa odnosom tečne i čvrste faze od 10:1, novim sistemom transporta tehnologijom guste hidrosmeše, sa odnosom tečne i čvrste faze od 1:1.

Cilj pružanja usluge je da se naručiocu posla pruži podrška tokom celokupne pripreme i izvršenja projekta kako bi se dostigli glavni ciljevi u okviru budžeta, definisanog termin plana, potrebnih tehničkih parametara i kvaliteta.