Reference

Nafta i gas

Danas se možemo pohvaliti time da vodimo veliki broj projekata
investicija od kapitalnog značaja u državi
Nafta i gas

CB&I Lummus

Modernizacija Rafinerije nafte Pančevo

Modernizacija RNP se ostvarila kroz izgradnju novih proizvodnih i pomoćnih postojenja i rekonstrukcijom dela postojećih postrojenja.

Kao nosilac izrade tehničke kontrole angažovan je Delta inženjering, čiji je tim projektanata izvršio usklađivanje dokumentacije CB&I Lummus sa domaćim propisima i izradio dodatne proračune i projekte.

Nafta i gas

Magistralni gasovod (interkonektor) 

od granice Bugarske do granice Mađarske

Delta inženjering i JP Srbijagas potpisali su ugovor o izradi projekata za izvođenje (PZI) za potrebe izvođenja radova na projektu Magistralni gasovod (interkonektor) od granice Bugarske do granice Mađarske.

Dužina projektovane deonice trase magistralnog gasovoda (interkonektor) granica Bugarske-granica Mađarske na teritoriji Srbije iznosi cca 400 km od početne tačke na granici sa Bugarskom do konačne-na granici sa Mađarskom.

Početna tačka trase magistralnog gasovoda na teritoriji RS je na bugarsko-srpskoj granici cca 10 km jugositočno od grada Zaječara. Krajnja tačka magistralnog gasovoda na teritoriji RS je na srpsko-mađarksoj granici 4 km severoistočno od mesta Horgoš.

Nafta i gas

Distributivni gasovod RG 05-06 Beograd-Valjevo-Loznica

Gasovod je jednocevni objekat ukupne dužine oko 190 km, koji je u potpunosti postavljen pod zemljom.

Gasovod ima maksimalni radni pritisak MOP 50 bara i biće izrađen od čeličnih cevi i to: na deonici od Beograda do Valjeva prečnika DN500 i na deonici od Valjeva do Loznice prečnika DN400.

Nafta i gas

Gasifikacija jugozapadne Srbije

Ova trasa gasovoda obuhvata distributivni gasovod Zlatibor-Prijepolje sa krakom gasovoda do Priboja i Nove Varoši i distributivnog gasovoda Glogovik-Sjenica, i takođe pet gasnih mernih stanica i svi ostali neophodni objekti za rad.

Gasovod je jednocevni objekat ukupne dužine oko 104 km postavljen potpuno pod zemljom. Maksimalni radni pritisak je 50 bara.

Nafta i gas

Gasifikacija istočne Srbije

Gasifikacija istočne Srbije predstavlja mrežu magistralnih i distributivnih gasovoda na istočnom delu zemlje, i obuhvata sve potrebne objekte za rad.

Gasovod je jednocevni objekat ukupne dužine od oko 239 km, sa prečnikom DN100 do DN500, postavljen u potpunosti pod zemljom. Maksimalni radni pritisak je 75 bara.

Nafta i gas

Distributivni gasovod RG 11-02

Leskovac-Vranje

Izrada projektno-tehničke dokumentacije neophodne za realizaciju Razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac Vranje.

Delta Inženjering projektuje distributivni gasovod sa tehnološke slavine iza izgrađenog kraka za GMRS Vlasotince, dužine približno 63,5 km, prečnika ø 329,9 mm i maksimalnog radnog pritiska 50 bara, kao i GMRS Vladičin Han i GMRS Vranje.

Nafta i gas

Magistralni gasovod MG 10

Niš – Dimitrovgrad 

Delta inženjering je uradio svu tehničku dokumentaciju i projekat gasovoda dužine 100 km od Republike Srbije do Republike Bugarske (linija Niš – Dimitrovgrad).

Nafta i gas

Nomagas

Deonica 7 magistralnog gasovoda Kičevo-Ohrid

Delta inženjering i makedonska firma Colenco potpisali su ugovor sa kompanijom Nomagas Skoplje za izradu urbanističkog projekta i studije o proceni uticaja na životnu sredinu za izgradnju magistralnog gasovoda na deonici 7 od Kičeva do Ohrida.

Nafta i gas

Messer Tehnogas AD Beograd

Postrojenje za razlaganje vazduha ASU 3 Bor

Messer Tehnogas na svojoj lokaciji u Boru, koja se nalazi u neposrednoj blizini RTB Bor (Serbia ZiJin Copper doo Bor), je izgradio novo postrojenje za razlaganje vazduha, oznake ASU 3 (Air separation unit 3). Novo postrojenje segrađeno je na postojećoj lokaciji fabrike Messer Tehnogas. Na postojećoj lokaciji ranije je izgrađen i objekat postrojenja za razlaganje vazduha oznake ASU2 čija je primarna namena bila snabdevanje gasovitim kiseonikom Topionice bakra u Boru.

Delta inženjering je bio izvođač radova na montaža cevovoda i cevne armature sa pratećim radovima i montaži mašinske opreme postrojenja ASU3 Bor.

Nafta i gas

Comita

Proširenja podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor (PSG)

Gazprom eksport i JP Srbijagas Novi Sad sklopili su memorandum o razumevanju kojim su se strane saglasile da realizuju projekat proširenja podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor (PSG) za povećanje kapaciteta:

  • Aktivna zapremina rezervoara treba da se proširi do maksimalno 711 miliona Nm³.
  • Stopa ubrizgavanja treba da se poveća na projektovani maksimum od 5,50 miliona Nm³/d.
  • Stope povlačenja iz postojećih i ekspanzionih objekata moraju dostići maksimalnu stopu povlačenja od
    9,48 miliona Nm³/d.

Delta inženjering je zadužen za izradu projektne dokumentacije.