veliko iskustvo u projektovanju, upravljanju i izgradnji industrijskih objekata

Projektovanje

Proces stvaranja planova, skica ili ideja

Dizajn

koji zadovaljava specifične ciljeve

Projektantske licence

Inženjerske komore Srbije

Licenca za izradu tehničke dokumentacije

i gradnju kapitalnih objekata

Vodeća uloga u upravljanju

multidisciplinarnim inženjerskim rešenjima

Projektovanje

Projektovanje je proces stvaranja planova, skica ili ideja kako bi se razvio proizvod, sistem ili usluga. To uključuje detaljno razmatranje svih aspekata i zahteva projekta kako bi se stvorio dizajn koji zadovaljava specifične ciljeve.

Ključno je da proces projektovanja bude prilagođen specifičnim zahtevima i potrebama projekta kako bi se postigao uspeh.

Delta inženjering ima veliko iskustvo u projektovanju, upravljanju i izgradnji industrijskih objekata.

Naše usluge na objektima obuhvataju sve faze, od idejnog projekta i izrade studije izvodljivosti do izgradnje i project menadžment usluga, kao i usluge prema zakonu o rudarstvu.

Iskustvo

Stečeno iskustvo nam olakšava da predvidimo izazove koji se mogu javiti tokom izgradnje u raznim složenim uslovima, poznavanje postojeće infrastrukture i susednih objekata kako bi se obezbedila efikasnost izgradnje i korišćenja objekata.

Često imamo vodeću ulogu u upravljanju multidisciplinarnim inženjerskim rešenjima, od izrade studije izvodljivosti, odabira zemljišta, procesa planiranja do izgradnje i dobijanje upotrebne dozvole za objekat.

Konstantna posvećenost klijentu je ono što nas odvaja od ostalih kompanija slične struke. Naš projektantski tim radi u skladu sa zahtevima klijenta kako bi se obezbedio nesmetan prolaz kroz zakonske i zakonodavne procese do izgradnje objekata.

Projektantski tim

Praćenje trendova

Projektantski tim čini veliki broj diplomiranih inženjera arhitekture, građevine, mašinstva, rudarstva, tehnologije i elektrotehnike sa velikim iskustvom, entuzijazmom i znanjem savremenih informacionih i drugih tehnologija. Svoja iskustva sticali su kako u našoj kompaniji tako i u kompanijama u kojima su prethodno radili, većinom na projektovanju objekata visokogradnje za potrebe industrije i prateće infrastrukture (hidrotehničke instalacije i saobraćajnice).

U projektantskom birou zaposleni su kako inženjeri pripravnici koji su na fakultetu pokazali izuzetno znanje, tako i inženjeri sa bogatim radnim iskustvom stečenim tokom godina projektovanja raznih industrijskih postrojenja u oblastima cementne industrije, industrije prerade nafte, hemijske industrije, metalske industrije i eksploatacije i prerade mineralnih sirovina.

Garancija kvaliteta

Timski rad

U Delta inženjeringu se veoma ceni i ističe timski rad. Stariji iskusni inženjeri prenose svoja znanja mlađim kolegama, koji predstavljaju našu budućnost i garanciju održanja najvišeg kvaliteta u domenu projektovanja.

Naši inženjeri poseduju projektantske licence Inženjerske komore Srbije, a Delta inženjering licencu za izradu tehničke dokumentacije i gradnju kapitalnih objekata, tzv. veliku licencu koju izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.