Metalurgija

Danas se možemo pohvaliti time da vodimo veliki broj projekata
investicija od kapitalnog značaja u državi
Metalurgija

HBIS Group Serbia

Koračna peć

Projektovani kapacitet nove peći je 1.690.000 t/god. Za postizanje rada tople valjaonice punim kapacitetom od 2.200.000 t/god potrebno je da se pored nove peći koristi jedna od dve postojeće peći.

Projekat obuhvata projekat koračne peći, prateće opreme, objekta za ventilatore svežeg vazduha, trafostanice, objekta za ventilatore izduvnih gasova, objekta za prihvat povratnih slabova, gasovoda viskopećnog gasa u dužini od 900m.

Nova peć koristi visokopećni gas kao gorivo, primenjujući dualni vazdušno-gasni regenerativni grejni metod, temperatura izduvnog gasa se smanjuje na ~ 150°C, te je stoga recikliranje otpadne toplote dimnog gasa na maksimalnoj granici, čime se postiže ušteda energije i smanjuje potrošnja prirodnog gasa.