Vesti

Dva nova ugovora sa javnim komunalnim preduzećem Beogradske elektrane

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade u krugu TO Novi Beograd

Delta inženjering je angažovan na izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta u krugu toplane Novi Beograd za smeštaj zaposlenih, opreme i laboratorija Centra za ispitivanje, kvalitet i zaštitu životne sredine, kao i arhive opšte i tehničke dokumentacije JКP Beogradske elektrane.

Izrada projekta za rekonstrukciju cirkularnog sistema TO Medaković

Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane angažovalo je Delta inženjering za izradu projekta rekonstrukcije cirkularnog sistema TO Medaković. Projekat će obuhvatati izmeštanje, zamenu ili rekonstrukciju postojećih instalacija i objekata i izradu obilaznog voda oko toplane za isporuku toplotne energije za pripremu potrošne tople vode (PTV) u letnjem periodu (direktna veza M-1 Voždovac i M-2 Medaković ) koja bi se koristila dok traje rekonstrukcija.