Vesti

Izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije za fabriku tečnih deterdženata Henkel

Kompanija Henkel Srbija je nakon preuzimanja lokacije fabrike Merima Kruševac pristupila promeni namene objekata. Tako je proizvodni pogon fabrike sapuna rekonstruisala i promenila mu namenu u fabriku za proizvodnju tečnih deterdženata.  Zbog toga je angažovan Delta inženjering za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije za fabriku tečnih deterdženata sa pratećim objektima i infrastrukturom.

Cilj ovog projekta je objedinjenje svih izmena koje su nastale u okviru objekta i procesa proizvodnje. Pored toga, projektnom dokumentacijom bile bi obuhvaćene i izmene koje kompanija tek planira da izvrši u okviru razvojnog plana lokacije i budućih investicija. Cilj  je da nakon svih realizovanih radova kompanija ishoduje upotrebnu dozvolu za jedan jedinstveni objekat – fabriku za proizvodnju tečnih deterdženata.